Všetky tieto otázky sú dobrovoľné. Ak na niektorú nechcete odpovedať, môžete ju vynechať a prejsť na ďalšiu otázku.

Ďakujeme, že ste si našli čas a vyplnili dotazník Unity. Vaše odpovede nám pomohli vygenerovať plán, ktorý môžete ukázať vašim lekárom.

Vitajte v Unity, interaktívnom sprievodcovi pri návšteve lekára, ktorého účelom je pomôcť vám zlepšiť rozhovor s vaším lekárom.

Používanie nástroja Unity je jednoduché. Musíte len odpovedať na zopár jednoduchých otázok o vašom každodennom zdravotnom stave a o iných aspektoch vašej celkovej pohody. Takto sa vytvorí stručný sprievodca, ktorý vám odporučí niekoľko užitočných tém na rozhovor a ďalších krokov a ktorý si môžete vziať so sebou pri najbližšej návšteve vášho lekára.

Tento sprievodca pri návšteve lekára je absolútne dôverný a nebude od vás žiadať žiadne mená ani uchovávať žiadne osobné údaje, ktoré by umožňovali identifikáciu. Je absolútne na vašom rozhodnutí, či svoje odpovede poskytnete alebo nie. Ak sa rozhodnete odpovedať anonymne, v informačnom centre uvidíte, ako na tieto otázky odpovedali iní ľudia v komunite. Všetky informácie zasielané do informačného centra sú anonymizované a neidentifikovateľné.

Viac informácií o o tom, ako budú vaše odpovede použité, nájdete tu.

Sprievodca pri návšteve lekára Unity sa vždy zameriava na dve oblasti: celková pohoda a stav a liečba. Okrem toho môžete do vášho sprievodcu pri návšteve lekára zahrnúť aj ktorúkoľvek z nižšie uvedených oblastí.

Zapojenie sa do programu Unity môže znamenať krok vpred pri pomoci zameranej na zvládnutie vášho zdravotného stavu a pohody – dúfame, že bude pre vás užitočný.

Na ktoré ďalšie oblasti by ste sa chceli zamerať pri vytváraní vášho sprievodcu pri návšteve lekára?