Positive Perspectives Survey: Inzicht in behandeling

De Positive Perspectives Survey is uitgevoerd onder 1.111 uiteenlopende mensen met hiv uit negen verschillende Westerse landen en geeft inzicht in de psychosociale aspecten van het leven met hiv, de consulten met zorgverleners en hun tevredenheid over de huidige hiv-behandeling.

Vroegtijdige behandeling met antiretrovirale middelen (ARV) vermindert aangetoond de kans op ziek worden.2 In de internationale behandelrichtlijnen voor mensen met hiv is het advies dan ook zo vroeg mogelijk te starten met de behandeling.3  

  1. Young B, et al. Patient Experience & Views on Antiretroviral Treatment − Findings from the Positive Perspectives Survey. Gepresenteerd tijdens de Infectious Disease Week (ID Week conference), 4−8 oktober 2017, San Diego. Abstractnummer #1393.
  2. The INSIGHT START Study Group. Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection.New Engl J Med. 2015;373(9):795-807.
  3. World Health Organisation. Consolidated Guidelines on The Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV Infection. Second edition. 2016.