Starten met de behandeling: Robert

Het advies is behandeling met hiv-medicatie (zogeheten antiretrovirale therapie of kort gezegd ART) aan te bieden aan iedereen die als hiv-positief wordt gediagnosticeerd. Mensen met hiv die ART gebruiken en niet-meetbaar meer zijn, leven langer en gezonder dan mensen die dat niet doen. ART verlaagt ook het risico op hiv-overdracht.

Robert begon 10 jaar geleden met ART. Na een openhartig gesprek met zijn arts ging Robert nadenken over zijn behandeling, over zijn gezondheid en over zijn ervaringen met hiv.