Starten met de behandeling: Brad

Het advies is behandeling met hiv-medicatie (zogeheten antiretrovirale therapie of kort gezegd ART) aan te bieden aan iedereen die als hiv-positief wordt gediagnosticeerd. Mensen met hiv die ART gebruiken en niet-detecteerbaar worden, leven langer en gezonder dan mensen die dat niet doen. ART verlaagt ook het risico op hiv-overdracht.

Hier vertelt Brad over begin jaren 90, toen hij de diagnose kreeg en er veel minder behandelmogelijkheden waren. Hij praat over de vele ups en downs die hij en andere mensen met hiv hadden voordat er een succesvolle behandeling was ontwikkeld.