Wat is hiv?

Er zijn mensen die nog steeds denken dat hiv en aids hetzelfde zijn. Maar hiv en aids zijn verschillend.

Hiv is een afkorting voor humaan immunodeficiëntievirus. Dit virus infecteert en vernietigt de cellen in je lichaam die ziekten bestrijden. Dat maakt je immuunsysteem 'deficiënt' — niet sterk genoeg om andere infecties, zoals spruw of herpes, te bestrijden.

Aids staat voor acquired immune deficiency syndrome (verworven immunodeficiëntiesyndroom). Aids is het stadium van hiv-infectie waarin bepaalde infecties of aandoeningen optreden als gevolg van een zeer zwak immuunsysteem.

Hiv leidt niet altijd tot aids. Met behandeling kan hiv onder controle worden gehouden en de ontwikkeling van aids worden voorkomen.

Hiv en je lichaam

Hieronder kun je meer lezen over de manier waarop hiv inwerkt op je lichaam, zoals de invloed die het heeft op bepaalde witte bloedcellen (CD4+ T-cellen). Je krijgt ook meer informatie over viral load en wat het betekent als de concentratie bij jou 'niet meetbaar' is.